Tilsette

Lærekandidat

Lærekandidatordninga er eit tilbod til dei som ønskjer opplæring i bedrift,

men som siktar mot eit kompetansenivå lågare enn fagarbeidar. Sjølv om

det er vanskeleg å definere eit minste nivå, er det viktig at opplæringa skal gje kandidaten eit grunnlag for å utøve eit yrke.

Dette inneber at innhald i og mål for i opplæringa måvere slik at kandidaten etter ein kompetanseprøve kan søkje arbeid på bakgrunn av dokumentert kompetanse, òg i andre bedrifter enn opplæringsbedrifta. Nivået på opplæringa vil difor også vere styrt av kandidaten sine eigne ønskjer og evner.

 

 

"utdanning.no"

 

Sogneprodukt In Via as Origod